Start2018-01-17T07:28:03+00:00
Cytopathologisches Labor Hannover Atay

Pathologinnen Dres. med. M. Atay und M. Marwedel, MIAC

Leistungsspektrum:
Zytopathologie, Zytochemie, Immunzytochemie, Molekularpathologie